Haptotherapie

De haptotherapie heeft een ´haptische´ aanpak waarbij de positieve werking van (aan)geraakt worden een belangrijke rol speelt. De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap ´haptonomie´, een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft, waarbij de mens wordt beschouwd als een ondeelbaar geheel, waar lichamelijkheid, psyche en gemoed onderscheiden kunnen worden, maar niet los staan van elkaar.

Ieder mens heeft naast rationele bestaansbevestiging, het feit dat je bestaat, tevens affectieve bestaansbevestiging nodig, het feit dat je goed bent zoals je bent, om zich te kunnen ontwikkelen tot een geïntegreerd, volledig en zich waardevol voelend mens.

De essentie van de haptotherapie is om de cliënt zich (weer) bewust te laten worden van zijn aangeboren vermogens om zich te kunnen openen voor bevestigend contact. Een mens kan zichzelf zijn wanneer hij durft te voelen, daar uitdrukking aan kan geven en daar zoveel vertrouwen in heeft ontwikkeld dat hij ernaar leeft.

In de therapie wordt voelbaar gemaakt wanneer, hoe en waar de cliënt zichzelf blokkeert, zichzelf inhoudt, zichzelf terughoudt, of niet in contact is met zichzelf. Er worden vermogens ontwikkeld, opdat hij meer vrije keuze krijgt in het kunnen openen voor contact, maar ook in zich kunnen terugtrekken of afsluiten.

De haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten. De haptotherapeut is er op gericht om de cliënt zich hiervan bewust te laten zijn en deze aan te spreken op zijn/haar eigen vermogens om los te laten, te kiezen en te veranderen. Emotionele en fysieke blokkeringen kunnen loskomen, herkend worden en verwerkt.

Herken je dit?

 • Het gevoel hebben niet op je plek te zijn of niet lekker in je lijf te zitten
 • Onvrede hebben met een situatie, niet weten wat je wilt, wat je voelt of bezielt
 • Moeite hebben met herkennen en uitdrukken van gevoelens
 • Moeite hebben met het voelen en aangeven van grenzen
 • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel)
 • Problemen met intimiteit en nabijheid
 • Relationele problemen
 • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase, bijvoorbeeld van kindertijd naar puberteit, van puberteit naar volwassenheid of van volwassenheid naar middelbare leeftijd
 • Veel stress ervaren (overspannenheid/burn out)
 • Verlies van vertrouwen in eigen kunnen ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting
 • Acceptatieproblemen ten aanzien van verlies, ziekte of handicap
 • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak
 • Eetstoornissen
 • Hyperventilatie. Hyperventilatie wordt veelal geclassificeerd als ademhalingsprobleem, maar kan ook een buikprobleem zijn. Als er om wat voor reden dan ook sprake is van een gespannen en ingehouden buik, bestaat de mogelijkheid dat er een verkeerd adempatroon ontstaat en een normale buikademhaling niet meer mogelijk is. Haptotherapie biedt een mogelijkheid om te (her)ontdekken en aan den lijve te ervaren hoe door herstel van contact met buik en bekkenbodem als vanzelf weer een normaal adempatroon ontstaat.

Voelen kan van binnenuit, maar zeker ook door direct (lichamelijk) contact. Aan dit aspect wordt nog weleens voorbijgegaan. In de haptonomie maken we gebruik van direct contact. Je kunt dan ervaren dat jouw beleving niet verkeerd of vreemd is en dat je deze gevoelens mag onderzoeken, onderkennen, herkennen en bekennen aan jezelf als je eigen gevoel. Zo kun je je eigen problematiek beleven en ontdekken hoe je deze kunt beïnvloeden door middel van vragen als: wat gebeurt er met me, wie ben ik daarin, hoe beleef ik dingen, wat doe ik ermee? Dit vragen we ons niet altijd bewust af, maar komt in contact met anderen wel naar boven. Dit ‘gevoelsmatig’ leren zorgt voor een innerlijk gevoel van begrip, een acceptatie van datgene wat er gebeurt en een rust van binnenuit.

Ervaringen met haptotherapie

Afspraak maken?

Neem contact op voor een kostenloos en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Graag tot ziens, Carolien