Haptotherapie

De haptotherapie heeft een ´haptische´ aanpak waarbij de positieve werking van (aan)geraakt worden een belangrijke rol speelt. De haptotherapie baseert zich op de menswetenschap ´haptonomie´, een wetenschap die de fenomenen in het menselijk contact bestudeert en beschrijft, waarbij de mens wordt beschouwd als een ondeelbaar geheel, waar lichamelijkheid, psyche en gemoed onderscheiden kunnen worden, maar niet los staan van elkaar.

Ieder mens heeft naast rationele bestaansbevestiging, het feit dat je bestaat, tevens affectieve bestaansbevestiging nodig, het feit dat je goed bent zoals je bent, om zich te kunnen ontwikkelen tot een geïntegreerd, volledig en zich waardevol voelend mens.

De essentie van de haptotherapie is om de cliënt zich (weer) bewust te laten worden van zijn aangeboren vermogens om zich te kunnen openen voor bevestigend contact. Een mens kan zichzelf zijn wanneer hij durft te voelen, daar uitdrukking aan kan geven en daar zoveel vertrouwen in heeft ontwikkeld dat hij ernaar leeft.

In de therapie wordt voelbaar gemaakt wanneer, hoe en waar de cliënt zichzelf blokkeert, zichzelf inhoudt, zichzelf terughoudt, of niet in contact is met zichzelf. Er worden vermogens ontwikkeld, opdat hij meer vrije keuze krijgt in het kunnen openen voor contact, maar ook in zich kunnen terugtrekken of afsluiten.

De haptotherapie gaat uit van het gegeven, dat het lichaam de drager is van gevoelens en een geheugen heeft voor positieve en negatieve gevoelservaringen. Deze gevoelservaringen zijn terug te vinden in bewegingspatronen, spanningen in het lichaam, remmingen in de gevoelsbewegingen, het ontstaan van voorkeurshoudingen- en bewegingen, en in de wijze van het aangaan van contacten. De haptotherapeut is er op gericht om de cliënt zich hiervan bewust te laten zijn en deze aan te spreken op zijn/haar eigen vermogens om los te laten, te kiezen en te veranderen. Emotionele en fysieke blokkeringen kunnen loskomen, herkend worden en verwerkt.

Herken je dit?

Voelen kan van binnenuit, maar zeker ook door direct (lichamelijk) contact. Aan dit aspect wordt nog weleens voorbijgegaan. In de haptonomie maken we gebruik van direct contact. Je kunt dan ervaren dat jouw beleving niet verkeerd of vreemd is en dat je deze gevoelens mag onderzoeken, onderkennen, herkennen en bekennen aan jezelf als je eigen gevoel. Zo kun je je eigen problematiek beleven en ontdekken hoe je deze kunt beïnvloeden door middel van vragen als: wat gebeurt er met me, wie ben ik daarin, hoe beleef ik dingen, wat doe ik ermee? Dit vragen we ons niet altijd bewust af, maar komt in contact met anderen wel naar boven. Dit ‘gevoelsmatig’ leren zorgt voor een innerlijk gevoel van begrip, een acceptatie van datgene wat er gebeurt en een rust van binnenuit.

Aandachtsgebieden binnen de haptotherapie

Lichaams­gevoel­therapie

Ademhaling

Fysiotherapie

Medische Pilatus