Voor verwijzers

Pubertijd

Jongeren zijn vaak intens levende, worstelende en twijfelende mensen die op zoek zijn naar hun eigen normen en waarden. Hiervoor heb je rust, aandacht en ruimte nodig. Iets wat niet altijd vanzelfsprekend is.

Patronen

We worden gevormd door onze opvoeding. In de eerste jaren van ons leven ontstaan diverse patronen. Tot aan het eind van de basisschool kunnen die patronen nog wat veranderen in uiterlijk maar niet meer in de basis. Vervolgens begint de pubertijd. Dan wordt de normen en waarden getoetst aan het eigen gevoel. Ten minste, dat is de bedoeling. Volwassen worden betekent op eigen benen staan. Loskomen van je ouders. Eigen mening en ideeën vormen en de emotionele band met je ouders doorbreken. Om vervolgens een gelijkwaardige band met ze op te bouwen. Patronen van parentificatie, vroeg volwassen zijn, emotioneel zwakke ouders hebben en andere moeilijkheden thuis kunnen zorgen voor een onveilige situatie waardoor het op eigen benen staan moeilijk wordt.

Wie ben ik?

Haptonomie kan helpen op het emotionele, lichamelijke vlak. Er verandert zo veel in de puberteit zowel lichamelijk als emotioneel, dat een beetje hulp soms wel handig is. Vooral als de ouders lacunes hebben in hun eigen emotionele ontwikkeling.
Ik ga met de puber in gesprek en ga vooral met hem/haar oefenen en voelen. Kijken of we er achter kunnen komen wie hij of zij nou eigenlijk is, op lichamelijk en emotioneel vlak. Bijvoorbeeld in gedrag, houding en de keuzes die hij/zij maakt. Gebeurt dat vooral rationeel of komt er ook gevoel bij kijken? Wie ben ik ‘gevoelstechnisch’ dus eigenlijk. Hoe doe ik dingen? Hoe sta ik in het leven? Hoe zorg ik voor mijzelf? Allemaal vragen die aan de orde komen om de puber zelf te laten nadenken en te voelen naar zichzelf.

Het traject

Voor deze doelgroep heb ik een traject opgezet van vijf sessies. Dit traject kan naar wens worden uitgebreid met een zesde sessie waarbij de ouders aanwezig zijn. Hieronder een korte samenvatting van de inhoud en opzet van de sessies.

Sessie 1: Oké, nu over jou
Doel: Het kind zijn/haar verhaal laten doen. Laten voelen dat het over hem/haar gaat. Dat hij/zij nu het centrum is van het gesprek. Open en eerlijk.
Doel voor mij: diagnostisch: Klopt de leeftijd met de ontwikkeling? Welke haptonomische fenomenen laat het kind zien? Welke hechtingsstijl is aanwezig? Wat en vooral hoe vertelt het kind zijn verhaal?

Sessie 2: Families
Doel: Onderzoeken en bewustworden van familiebanden en contact met ouders door familieopstellingen en patroonherkenning. Het kind leert iets over zichzelf binnen zijn/haar familie. Door middel van rollenspel wordt het kind bewust van de rollen binnen de familie. Het doel hiervan is puur functioneel, we gaan nog niet dieper in op de emotie die hierbij hoort.

Sessie 3: Mijn lijf
Doel: In deze sessie houd ik de jongere een spiegel voor en bespreken we zaken als hoe om te gaan met ruimte (innemen en geven), grenzen (aangeven en behouden), balans (hoofd en gevoel), naderen (contact met anderen) en uitnodigen en doorvoelen (dieper contact met anderen). Ik laat het kind zien en ervaren wat het op emotioneel vlak doet van binnen en van buiten (met het lichaam).

Sessie 4: Mijn uitdaging
Doel: Inmiddels is er meer bewustwording en vertrouwen om diepere uitdagingen c.q. problemen aan te pakken. In deze sessie focussen we ons specifiek op de grootste uitdaging van dit kind.

Sessie 5: Feedback
Doel: We blikken terug op de voorgaande sessies en gaan kijken wat er nog te oefenen en/of te bespreken is. Het kind krijgt tips en trucs mee voor de toekomst.

Sessie 6: Ouder(s)
Doel: Op verzoek van het kind kan er een extra sessie gepland worden. Bijvoorbeeld omdat het kind de noodzaak voelt om zich in een veilige omgeving uit te spreken tegenover de ouder(s). Of om samen met een ouder een hechtingsoefening doen.

Kosten

De vijf sessies kosten 250 euro (5 x 50 euro). Deze kosten kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor de specifieke vergoeding van uw zorgverzekering verwijs ik u naar de website van uw zorgverzekeraar of de site van de vvh.

Sessie 6 is optioneel en kost ook 50 euro.

Elke sessie duurt ongeveer 50 min.

Meer weten?

Neem gerust contact op voor meer informatie over dit onderwerp of haptotherapie in het algemeen.

Gebruik daarvoor dit contactformulier of mail rechtstreeks naar: carolien@040-haptotherapie.nl

Graag tot ziens, Carolien